Mon, Jun 25, 2018

College Phone: (01) 2981067 | College Fax: (01) 2987475Seachtain na Gaeilge

Seachtain na Gaeilge 2012 i gColáiste De la Salle

 

Bhailíomar ár ndóthain airgid chun páirt a ghlacadh i rith 2012 ar Dé Luain an dara lá déag. Ar an lá sin bhailigh thart ar seasca dalta ó gach bliain sa scoil le chéile sa scoil agus chuamar ar fad ansin go dtí bun bóthar na nGráinsí chun bualadh le foireann Rith a bhí beagáinín déanach ar an lá. Bhí aoibh iontach ar na buachaillí ar fad agus bhain siad go léir taitneamh as an lá. 

An lá dar gcionn, bhí tráth na gceist ag bliain a trí sa rang agus chabhraigh muintir na hidirbliana linn póstaeir a dhéanamh chun an scoil a mhaisiú. Bhí tráth na gceist ag bliain a haon agus cúig chomh maith i rith na seachtaine.

Ar Dé Céadaoin bhí ceolchoirm traidisiúnta sa halla againn, agus ba léir gur bhain na daltaí ar fad an taitneamh as an ócáid. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le gach duine a léirigh ardmheas ar na cuairteoirí an lá sin.

Chun críoch a chur leis an seachtain fhada, bhí cluiche peile againn idir bliain a cúig agus bliain a sé. Bíonn an cluiche céanna againn gach bliain sa scoil anois agus is traidisiún atá ann anois i rith Seachtain na Gaeilge. Bhí coimhlint crua idir an dá fhoireann ach bhí sé de ádh ag bliain a sé an cluiche a bhuachaint tar éis do bhliain a cúig a bheith chun cinn an chuid is mó den chluiche.

Mar fhocal scoir, bhí seachtainn iontach againn i mbliana agus tá súil agam gur féidir linn seachtain níos fearr fiú a reachtáil an bhliain seo chugainn. Ba mhaith linn i Roinn na Gaeilge mile buíochas a ghabháil leis na múinteoirí agus daltaí ar fad a chabhraigh linn i rith na seachtaine.

Míle Buíochas,

Roinn na Gaeilge.


Search News


Most Popular News

School Uniform - Shoes

We want our students to look even smarter during the coming academic year so we ... [read more]


Literacy & Numeracy Week 2018

Literacy & Numeracy week is here! Next week from the 23rd -27th of April De La S... [read more]


Transition Year Sports Coaching module

Our TY Sports Coaches are coming to the end of another very successful year. For... [read more]


East Leinster Track and Field 2018

East Leinster Track and Field Well done to all the students who took part in th... [read more]


De La Salle's 'Green' Year

It was written in the stars that 2018 was going to be a green year for the Wine ... [read more]